NL FR

Gelieve steeds uw SIS-kaart, uw electronische identiteitskaart en twee RECENTE en CORRECTE vignetjes/klevertjes van uw mutualiteit mee te brengen en klaar te houden in de wachtkamer.  Dit is noodzakelijk voor een correcte registratie van uw gegevens, alsook voor het labo, indien de dokter een wisser of biopsie zou nemen.  
Doorgaans werkt de dokter via derde betalers regeling, wat inhoudt dat een groot deel van het bedrag van de technische onderzoekingen rechtstreeks met de mutualiteit wordt geregeld en dat u naast het bedrag van de consultatie enkel het remgeld moet voorschieten.  Het niet meebrengen van recente en correcte vignetjes van uw mutualiteit impliceert dat de dokter u het globale bedrag moet aanrekenen en de derde betalersregeling niet kan toepassen.

 

De praktijk bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping, er zijn geen trappen en de praktijk is vlot toegankelijk voor rolstoelpatienten.


Breng evt. een lijstje mee van alle medicamenten die u neemt of tot nog toe genomen heeft, en meldt evt. allergieën of intoleranties.  Breng evt. resultaten van vroegere onderzoekingen (consultaties elders, bloedanalyses) of medische beeldvorming eveneens mee.  Geef de naam van uw huisdokter door, dan houden wij hem op de hoogte !


Tracht op tijd aanwezig te zijn, om te verhinderen dat de patiënten na u nodeloos moeten wachten.
Een afspraak verzetten of afbellen is mogelijk tot 24 u. voor deze afspraak via deze website.  Voor dringende problemen, die een consultatie de dag zelf vereisen, blijft het noodzakelijk de dokter telefonisch te contacteren !
Bij het niet nakomen van afspraken zonder geldige reden zal de dokter u de toegang ontzeggen tot het maken van afspraken via internet en kan een nalatigheidsvergoeding aangerekend worden


Indien u met meerdere familieleden een afspraak wenst te maken, meldt u dit vooraf telefonisch of via deze website aan de dokter, ook igv dringendheid.
Maak de afspraken in het agendasysteem op naam van degene(n) die moet gezien worden, om verwarring in de dossiervoorbereiding en tijdens het afroepen te vermijden.


In principe worden er geen voorschriften of attesten gemaakt na telefonisch contact.  Tijdens de consultatie worden er voldoende voorschriften afgeleverd, tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet bijgestuurd moet worden.

Voor evenwichtsproblemen neemt u best telefonisch contact op, zodat de dokter u in de beste omstandigheden zou kunnen ontvangen, aangezien deze testen meer tijd vergen.  Deze geplande onderzoekingen gebeuren op de praktijk zelf, zodat u niet onnodig hoeft terug te komen en u niet onnodig hoeft op te draaien voor bijkomende kosten.  Tracht sedativa/relaxantia en Betahistine/betaserc gedurende enkele dagen te stoppen.

Bij de functionele evenwichtstest wordt gebruik gemaakt van meetelectroden die op de huid worden gekleefd ter hoogte van de nek, borst en voorhoofd. Om een goed contact te garanderen tussen de electroden en de huid, is het aangewezen om geen vette crèmes te smeren op de huid.

 

Omdat 1 van de onderdelen van het evenwichtsonderzoek inhoudt dat u draaierig kan worden, neemt u best een lichte maaltijd. We vragen u ook om vanaf de dag voor het onderzoek geen alcohol te drinken, aangezien dit de resultaten nadelig kan beïnvloeden. Ook medicatie die een invloed kan hebben op de testresultaten dient tijdig te worden stopgezet, MAAR ENKEL NA OVERLEG MET UW ARTS.
Omdat het belangrijk is dat de oogbewegingen goed kunnen worden gemeten met behulp van een videocamera (op basis van contrast in en rondom de ogen), wordt gevraagd om geen make up aan te doen. Dit verstoort een betrouwbare meting aanzienlijk.

Het water dat tijdens het evenwichtsonderzoek (ENG) in uw oren wordt gespoten is niet schadelijk voor uw (geh)oor. Voor het onderzoek wordt er door een arts in uw oren gekeken (otoscopie) om zeker te zijn dat uw trommelvlies intact is zodat het water niet in uw middenoor kan lopen, waardoor bijvoorbeeld een middenoorontsteking kan ontstaan.

Aangezien u tijdens het calorisch onderzoek draaierig kan worden, kan het zijn dat u een tijdje moet wachten vooraleer u met de wagen kan rijden na het onderzoek te hebben ondergaan. Dit hangt af van uw gevoeligheid voor de uitgelokte draaierigheid. In de meeste gevallen kan men zelf met de wagen rijden. Indien u gevoelig bent voor draainissen, raden we u aan om een chauffeur te voorzien of om met het openbaar vervoer naar de praktijk te komen.

Aangezien u tijdens het calorisch onderzoek draaierig kan worden, kan het zijn dat u hiervan tijdelijke hinder ondervindt, zoals misselijk worden. Dit hangt af van uw gevoeligheid voor de uitgelokte draaierigheid. In de meeste gevallen kan men na het onderzoek gaan werken.

 
Logopedische voorschriften: volgorde/timing:

Mijn kind heeft een voorschrift nodig voor logopedie. Hoe gaat dit in zijn werk?

1. De NKO-arts maakt, na de patiënt onderzocht te hebben, een voorschrift voor het opstellen van een logopedisch bilan of behandelplan.
2. Het logopedisch bilan wordt overgemaakt aan de logopedist (per post of meegegeven aan de patiënt).
3. De logopedist stelt het logopedisch bilan of behandelplan op.
4. Het logopedisch bilan wordt overgemaakt aan de NKO-arts (per post).
5. De NKO-arts maakt het definitief voorschrift voor de logopedische therapie op.
6. Het logopedisch voorschrift wordt overgemaaakt aan de logopedist (per post).
7. De logopedist kan de behandeling starten en het voorschrift wordt aan de verzekeraar overgemaakt.

 

U gebruikt de dag van de neustesten (rhinomanometrie, akoestische rhinometrie) best geen neusspray voordat de onderzoeken plaats vinden. Het is wel best dat u de neus goed snuit voor de test.

Voor neusbloedingen: meld of u bloedverdunnende medicatie neemt, wanneer u de afspraak vastlegt.